Hvordan rengjøre dine linser riktig?

Linsevæske er en viktig del av linsebruk. Linsevæske hjelper å holde linsen fuktig og komfortabel, og det renser for bakterier, mikroorganismer og avleiringer.

Hvordan bruke linsevæske?

  • Unngå å berøre tuppen av den åpnede beholderen (det kan føre til urenheter i beholderen).
  • Av samme grunn, sørg for at beholderen alltid er lukket godt.
  • Bruk linsevæsken innen det tidsrommet den er holdbar.
  • Skyll linseetuiet i linsevæske, og la den tørke. Linsevæske skal aldri brukes flere ganger!
  • Overfør aldri linsevæske i mindre eller andre beholdere (på grunn av faren for forurensning).
  • Bruk aldri linsevæske som er gått utover utløpsdato, eller som har vært utsatt for ekstreme temperaturer da det kan redusere desinfiseringsev­nen.

1) Hovedtyper av Kontaktlinseløsnin­ger

1) Hydrogen peroxide-baseret linsevæske.

Disse løsningene inneholder vanligvis 3% av hydrogenperoksid som vanligvis blir utløst av en tablett, eller en plate i bunnen av linseetuiet. Denne type linsevæske er uten tvil den mest effektive og hygieniske. Væsken er i tillegg svært effektiv mot amøber.

2) Kjemiske linsevæsker

Noen linsevæsker har en "NO RUB" indikasjon. Vi anbefaler likevel at man gnir linsen med linsevæske for optimalt resultat. I et forsøk på å gjøre linsepleie så attraktiv som mulig, begynte mange produsenter å anbefale denne "NO RUB" rengjøringsmetoden. Den beste måten for å rense linser er å tilsette et par dråper av løsningen og deretter gni den mellom fingrene, eller ha linsen i håndflaten og gni den med tuppen av fingeren ved hjelp av sirkelbevegelser.

Detail: Comments title

Svar til # - Avbryt