Bytte-garanti

Trenger du en annen type parametre?

Om dine parametere for kontaktlinser har endret seg og du fortsatt har linser med de gamle parameterne hjemme, trenger du ikke bekymre deg. Du kan bytte med dem med de nye parameterne innen 365 dager, etter den dagen de ble beordret til deg. Dette på betingelse av at du sender oss et kjøpsbevis.

Bytte-garantien gjelder:

• Uåpnede og uskadde pakker av kontaktlinser.
• Kontaktlinser som er kjøpt på Alensa.no
• Dioptrisk kontaktlinser merket med "365 Guarantee"

Hvordan vil byttet skjer?

Send de uåpnede og uskadde pakkene med kontaktlinser i posten til vår klage-adresse, sammen med et kjøpsbevis som er utsendt av Alensa.no. Legg til opplysninger om dine nye parametre.
Alensa.no vil sende deg de nye linsene med de nye parameterne tilbake til din adresse gratis.

Hvor mye vil byttet koste?

Du vil kun betale for porto for de linsene du ønsker å sende i retur.
Vi vil sende de nye linsene med nye parametre tilbake til din adresse gratis.
Dette betyr at du ikke vil betale Alensa.no noe for byttet.